Obchodní podmínky

1. Objednání a fotografování

Objednání služeb fotografky je možné prostřednictvím formuláře, e-mailu nebo Facebookové stránky.
Dohodnutý termín fotografování je závazný pro fotografku i klienta. V případě špatného počasí bude focení zdarma přeloženo na nejbližší možný termín.
Pokud se klient na schůzku nedostaví 15 minut po začátku schůzky bez předchozí omluvy, má fotografka právo fotografování zrušit bez náhrady termínu.
Fotografka je oprávněna zrušit, a/nebo odložit termín focení z vážných důvodů (nemoc, úraz atd.). O této skutečnosti bude klient včas informován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu nebo zprávy na Facebooku.
Fotografka nenese odpovědnost za škody, které vzniknou během fotografování, bez přímého ovlivnění (např. dopravní nehody při fotografování; zranění zvířete, které má být fotografováno, nebo poškození způsobené zvířetem).

2. Výběr a zpracování fotografií

Výběr fotografií k úpravě provádí klient přes sdílenou galerii (pokud se nedohodne s fotografkou jinak). Náhledy fotografií k výběru budou klientovi zaslány do tří dnů od realizovaného focení.
Pokud to není výslovně požadováno klientem, má fotografka volnou ruku z hlediska úprav fotografií (obrazové kompozice, uměleckého a technického designu).
Klient si je vědom fotografického stylu fotografky. Stížnosti v tomto ohledu nejsou důvodem k reklamaci.
Fotografka neposkytuje neupravené fotografie.

3. Dodání fotografií

Fotografie jsou klientovi dodány prostřednictvím online galerie do 14 dnů od připsání platby za služby na účet fotografky.
Zpracované fotografie jsou dodávány ve formátu JPG. Klient obdrží od každé fotografie zmenšenou verzi určenou ke sdílení na sociálních sítích (popř. webových stránkách) a opatřenou logem fotografky a verzi v plné kvalitě bez loga fotografky (tyto fotografie slouží pouze pro tisk).

4. Platba

Platba za fotografické služby probíhá bezhotovostně převodem na účet.
Po uskutečněném focení a výběru fotografií k úpravě obdrží klient fakturu k zaplacení.

5. Autorské právo

Autorské práva náleží fotografce i po zakoupení fotografií klientem.
Fotografka má neomezené právo používat vytvořený obrazový materiál pro všechny účely. Pokud bude fotografie někde publikována, bude klient informován, ale nemá na fotografii žádné další nároky. Publikace na sociálních sítích a webu fotografa nejsou předem ohlášeny.
Pokud si klient nepřeje fotografie zveřejnit, musí toto fotografce oznámit ještě před focením
a zaznamenat písemně.
Fotografie není dovoleno klientem dále upravovat (přidávat filtry, ořezávat).

6. Práva na užívání

Zakoupením digitálních fotografií získá zákazník právo na jejich užívání k soukromým účelům (vytváření výtisků obrazového materiálu pro soukromé použití apod.), nikoli však účast na soutěžích (klient není autorem fotografie).
Klient má právo publikovat fotografie na internetu, na sociálních sítích nebo na klientově soukromé nekomerční stránce – klient použije pouze soubor optimalizovaný pro web s logem fotografa.
Komerční použití fotografií není povoleno.